Vlaspad

VLAams SchoolonderzoeksProject naar Alcohol and andere Drugs

Het VLAams SchoolonderzoeksProject naar Alcohol and andere Drugs, kortweg VLASPAD genaamd is een van de toonaangevende onderzoeken naar genotmiddelengebruik door vroege en middenadolescenten (12 tot 18 jaar) in Vlaanderen. Uit een representatief staal van de Nederlandstalige secundaire scholen (n = 175) werden leerlingen klassikaal bevraagd via zelfrapportering.

In 2007 bevroeg VLASPAD voor de eerste maal 7.736 leerlingen van het secundair onderwijs over hun genotmiddelengebruik, met name het gebruik van tabak, alcohol, bepaalde geneesmiddelen, cannabis en andere illegale drugs. Hierdoor werd het voor Vlaanderen mogelijk om over representatieve gegevens te beschikken van leerlingen van het secundair onderwijs en kunnen de 15-16-jarigen met die van de andere Europese landen vergeleken worden binnen het ESPAD-onderzoek.

Line chart

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Keyresult generator

U vindt hier de Vlaspad Keyresult generator.

Naar analogie met de keyresult generator van ESPAD werd voor VLASPAD een instrument ontwikkeld. Het laat de gebruiker, preventiewerker of onderwijsmedewerker toe om op een grafische manier de resultaten (percentages) van een bepaald thema voor een specifieke doelgroep te genereren. Het aantal respondenten dat hiervoor gebruikt wordt, is steeds vermeld in de legenda. Wees voorzichtig bij interpretaties wanneer het aantal (n= xx) kleiner is dan 150!

Hierdoor kan u voor bijna alle vragen van de VLASPAD-vragenlijst een histogram van de gegevens opvragen over de totale steekproef of opgesplitst naar leerjaar, graad, onderwijsvorm of leeftijd (mogelijk nog opgesplitst naar geslacht).

De VLASPAD-keyresultgenerator is een testversie die in de loop van 2010 wordt geëvalueerd. Indien u graag hieraan wilt meewerken, dan kan dit door uw feedback te geven.

Gelieve bij gebruik in publicaties of presentaties steeds de bron (VLASPAD) te vermelden.